„Tarzan – ułan z Zawichostu” – ZAPOWIEDŹ FILMU [VIDEO]

„Tarzan – ułan z Zawichostu” to nowy fabularyzowany film dokumentalny produkcji Fundacji Odzyskajmy Naszą Historie i Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci, pod honorowym patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i senatora prof. Jana Żaryna. Pragniemy przypomnieć w nim postać wachmistrza Tomasza Wójcika ps. „Tarzan” – legendarnego żołnierza Wojska Polskiego, partyzanta NSZ i AK na świętokrzyskiej ziemi. Produkcję wspiera Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz powiat ostrowiecki.

W celu dokończenia produkcji i postprodukcji filmu apelujemy o wsparcie finansowe!

~ Zakup koszulek – cegiełek „BÓG HONOR OJCZYZNA”, dostępnych na aukcji:
http://allegro.pl/show_item.php?item=…

~ Przelew bankowy
Fundacja Odzyskajmy Naszą Historię
ul. Kobylaki 59, Ćmińsk
26-085 Miedziana Góra
Numer konta bankowego:
92 2490 0005 0000 4530 2663 5014
tytułem: działania statutowe

Producent:
Fundacja Odzyskajmy Naszą Historię
www.odzyskajmynaszahistorie.pl
zarzad@odzyskajmynaszahistorie.pl

Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci
www.ostrowieccypatrioci.pl

Patronat honorowy:
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
www.nsz.com.pl

Reżyseria:
Sławomir Mazur

Scenariusz:
Katarzyna Ślusarz
Kamil Stańczyk

Film „Tarzan – ułan z Zawichostu” został współfinansowany ze środków Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.