Polska Spółka Gazownictwa sponsorem filmu „Tarzan – ułan z Zawichostu”

Produkowany przez naszą Fundację Odzyskajmy Naszą Historię i Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci, fabularyzowany film dokumentalny „Tarzan – ułan z Zawichostu” został objęty działaniem sponsoringowym Polskiej Spółki Gazownictwa.