Wykład Leszka Żebrowskiego w Radoszycach 25.9.2016